Viešųjų pirkimų rizikos valdymo IS

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

Viešųjų pirkimų centrinės rizikos analizės informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos

Klientas:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA (VPT)

Laikotarpis:

2012/05 – 2014/03

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

Projektas vykdytas kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „S4ID“ ir UAB „Elsis“. Projekto metu atlikta:

  • Sukurtas rizikos valdymo modelis ir metodika, remiantis atlikta viešųjų pirkimų procesų analize.
  • Sukurta ir įdiegta viešųjų pirkimų vykdymo rizikos valdymo sistema (VPRV IS).
  • Parengti visi reikalingi dokumentai ir teisės aktai, būtini sistemos įteisinimui.
  • Parengta kuriamos sistemos techninė dokumentacija.
  • Apmokyti sistemos vartotojai.

Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinė sistema – tai trūkstama grandis, kuri taps pagrindine sąžiningo viešųjų pirkimų proceso užtikrinimo bei viešųjų pirkimų tarnybos veiklos efektyvinimo priemone. Vykdant viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų tarnybos informacinėse sistemose sukaupiama daugybė vertingos informacijos, kurią tikslingai apdorojus pagal sukurtą viešųjų pirkimų rizikos valdymo modelį, kiekviename viešojo pirkimo vykdymo etape galima objektyviai ir tiksliai identifikuoti rizikingus viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų sutartis bei viešuosius pirkimus vykdančias perkančiąsias organizacijas. Viešųjų pirkimų informacinė sistema turi ir priemones viešinti apibendrintą informaciją apie viešųjų pažeidimų riziką visuomenei.

Viešųjų pirkimų rizikos valdymo sistema sukurta atsižvelgiant į saugumo, naudojamumo, patikimumo reikalavimus, šiuolaikinius standartus bei gerąją praktiką (LST EN ISO 9241-110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2006)“; Web Content Accessibility Guidelines 2.0 gairės). Sukurta sistema turi galimybes tobulinti viešųjų pirkimų rizikos valdymo modelį, gan lengvai plėsti sistemos funkcionalumus, integruotis su kitomis sistemomis.

Panaudotos technologijos:
Microsoft SQL, Java, JBoss AS, Eclipse Link, Java Server Pages, PrimeFaces, CDI, Java Servlet, XHTML, Ajax komponentai, JSF, JavaScript, JQuery,  Apache CXF, JBoss ESB.

Daugiau informacijos:

195.182.64.253/VprvIsPublicApp/vp_zemelapis