Vieno langelio principas

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

Vieno langelio principo diegimas ligonių kasose

Klientas:

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Laikotarpis:

2011/12 – 2012/12

Sprendimai:

; ; ;

Projekto aprašymas:

Projekto metu paruošta Vieno langelio principo diegimo ligonių kasose galimybių studija, sukurta ir įdiegta „Konsultavimo informacinė sistema“ (KIS), reglamentuotas jos naudojimas, atlikti sistemos naudotojų mokymai.
Įdiegta KIS leidžia VLK ir TLK (teritorinių ligonių kasų) specialistams tiekti konsultacijas vieningu telefonu, betarpiškai žodžiu VLK ir TLK patalpose ar elektroniniu paštu. Teikiant visų rūšių konsultacijas naudojamasi vieninga žinių baze – „klausimų – atsakymu medžiu“, kurį aptarnauja (kuria, pildo, tikslina) atsakingi VLK/TLK specialistai.
KIS sudaro 3 pagrindiniai posistemiai:
– Konsultanto darbo vieta, suteikianti galimybę teikti telefonines, tiesiogines (žodžiu) konsultacijas, bei konsultuoti elektroniniu paštu. Posistemyje realizuotos sąsajos su telefonijos įranga, elektroninio pašto serveriu. Konsultanto darbo vieta turi tiesioginę sąsają su Konsultacinės medžiagos tvarkymo posistemiu. Šios sąsajos pagalba konsultantui, priklausomai nuo konsultavimo temos, automatiškai pateikiami galimi atsakymų variantai. Konsultavimo posistemis kaupia pilną konsultavimo, konsultanto užimtumo statistiką, ją pateikia apibendrintos informacijos arba detalių ataskaitų pavidalu.
– Konsultacinės medžiagos tvarkymo posistemis. Jis skirtas konsultacinės medžiagos įvedimui, apdorojimui, pateikimui (viešinimui). Konsultavimui skirtą medžiagą galima susieti su įvairiais dokumentais (pvz. teisės aktais ir pan.);
– Administravimo posistemis skirtas naudotojų, sistemos parametrų, klasifikatorių administravimui, automatinių darbų užtikrinimui ir pan. Šis posistemis taip pat užtikrina vieningą KIS naudotojų autentifikavimo mechanizmą;
KIS naudojimo geografija apima visą Lietuvos teritoriją. Vienu metu konsultacijas teikia iki 100 VLK ir TLK darbuotojų, kasdien registruojama gerokai virš 1000 paklausimų.
Įdiegus KIS pasiekti šie pagrindiniai tikslai:
– buvo įgyvendintas „vieno langelio“ principas teikiant VLK ir TLK konsultacijas.
– atsirado galimybė konsultantams teikti vienodas, standartizuotas konsultacijas, išvengti skirtingo teisės aktų interpretavimo VLK ir TLK teikiamų administracinių paslaugų ir privalomojo sveikatos draudimo klausimais.
– pagerėjo asmenų konsultavimo ir aptarnavimo kokybė;
– sutrumpėjo VLK ir TLK teikiamų konsultacijų gavimo laikas.

Technologijos:
Oracle DB 11, Oracle AS 11, Oracle Developer Suite 11, Java, Genesys platform

Daugiau informacijos:

www.vlk.lt