UAB „ELSIS TS“ su Lietuvos kariuomene pasirašė sutartį dėl radijo spinduliuotės krypties nustatymo įrangos įsigijimo

Elsis ts

UAB „ELSIS TS“ š.m. spalio 9 d. laimėjo Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų skelbtą konkursą ir spalio 12d. pasirašė sutartį dėl „Radijo spinduliuotės krypties nustatymo įrangos“ Karinių jūrų pajėgų Palangos, Klaipėdos bei Nidos  jūros stebėjimo postuose (JSP) pardavimo, sumontavimo ir paleidimo. Bendra projekto vertė 685 tūkstančių Eur.

Sutarties vykdymo metu bus atlikti šie darbai: paruošta  įrangos sumontavimo dokumentacija ir projektavimo brėžiniai, sumontuoti ir suderinti trys radijo krypties nustatymo įrangos komplektai (dar vadinama pelengavimo įranga), įdiegta reikalinga kompiuterinė ir programinė įranga, skirta iš visų jūros stebėjimo postų gaunamos pelengavimo įrangos informacijos apdorojimui, apdorotos informacijos atvaizdavimui ir jūros stebėjimo postuose sumontuotos įrangos valdymui, taip pat atliekami kiti sistemos paleidimo – derinimo darbai.

Naujausios, 2014 metais sukurtos ir 2015 metų pradžioje jau įdiegtos, „Radijo spinduliuotės krypties nustatymo įrangos“ veikimas pagrįstas koreliacinio interferometro principu. Kiekvieną įrangos komplektą sudaro ypač plataus diapazono 20Mhz – 1300Mhz antena, radijo signalų priėmimo ir informacijos apdorojimo blokas montuojamas patalpų viduje, kompiuterinė įranga ir papildomi moduliai reikalingi eliminuoti įrangos diegimo vietoje veikiančių radijo siųstuvų trikdžius.