UAB ,,Elsis PRO“ pasirašė sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija dėl IMIS plėtros

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ 2012 metų lapkričio 19 dieną pasirašė sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) dėl IMIS plėtros (Integruotos mokesčių informacinės sistemos plėtra). Sutartis pasirašyta laimėjus viešą konkursą, sutarties vertė ~1,1 mln. Lt su PVM, trukmė 2 metai.
UAB „Elsis PRO“ pagal sutartį turės modifikuoti keletą posistemių, sukurti pageidaujamą naują funkcionalumą bei atlikti garantinę priežiūrą. Pagrindinės darbų sritys apima šias posistemes/temas: deklaracijų (DEKA), mokesčio už aplinkos teršimą, žemės mokesčio administravimo, administracinių teisės pažeidimų (ATPK), paslaugų, verslo leidimų išdavimo ir apskaitos (VELA) ir kitas posistemes. Projekto metu bus atliekamas integracinių sprendimų projektavimas, vykdomi pakeitimai IMIS sistemoje. Projekto eigoje taip pat numatyta toliau vystyti informacinės sistemos funkcines galimybes bei pateikti vizijas, atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir naujausių technologinių sprendimų galimybes.