TTVAM informacinė sistema

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos informacinės sistemos sukūrimas (TTVAM IS)

Klientas:

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM)

Laikotarpis:

2010 /11 – 2011 /10

Sprendimai:

;

Projekto aprašymas:

Projekto metu buvo iš naujo sukurta TTVAM informacinė sistema, pasižyminti. 3-lygių architektūra, SOA principų įgyvendinimu ir naujausių Web technologijų panaudojimu. IS leidžia kaupti ir valdyti TTVAM stojančių, studijuojančių ir baigusių studijas asmenų duomenis, kitą su studijomis susijusią informaciją.
Atlikta integracija su išorinėmis IS automatizuotiems duomenų mainams:

  • bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema LAMA BPO,
  • TTVAM naudojama buhalterinės apskaitos sistema PRAGMA,
  • bibliotekų informacine sistema ALEPH,
  • nuotolinio  mokymo sistema Moodle,
  • LR Švietimo ministerijos administruojamu studentų registru,
  • PERLO terminalais.

Sistemoje realizuotos atskiros darbuotojų, dėstytojų, studentų ir absolventų vartotojo aplinkos.
Įdiegus naują sistemą, aukštosios mokyklos darbuotojai gali efektyviau, greičiau ir patogiau atlikti savo funkcijas – vykdyti abiturientų priėmimą į studijas, registruoti jų prašymus (automatinis duomenų įkėlimas iš bendrojo priėmimo sistemos), tvarkyti studentų duomenis, sekti jų pažangumą, akademines skolas, vykdyti perėjusių iš kitų mokyklų ar grįžusių iš studijų užsienyje pažymių įskaitymą, sudarinėti studijų planus, formuoti žiniaraščius bei spausdinti diplomų priedus.
Studentai, prisijungę nuotoliniu būdu, gali sužinoti jiems aktualią informaciją – administracijos atsiųstus pranešimus, peržiūrėti siūlomų kursinių darbų temas, atlikti kitus su studijomis susijusius veiksmus.
Dėstytojai, prisijungę prie sistemos, gali peržiūrėti studentų kursinių, baigiamųjų darbų temas, studentų sąrašus pagal konkrečias studijų programas, dėstomus dalykus, gauti kitą informaciją.

Panaudotos technologijos
PostgreSQL DB, Apache Tomcat aplikacijų serveris, Java, Eclipselink, Primefaces (komponentai), JSF 2.0, Ajax, XHTML.

Daugiau informacijos:

www.ttvam.lt