Transporto investicijų direkcijoje sėkmingai įdiegta projektų rizikos valdymo informacinė sistema

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ sėkmingai baigė vykdyti sutartį su Transporto investicijų direkcija (TID) dėl projektų rizikos valdymo informacinės sistemos (PRV IS) diegimo. Užsakovui buvo pateikta programinės įrangos licencija, kurios pagrindu įdiegta informacinė sistema. PRV IS paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti informaciją bei atlikti jos paiešką pagal projektų rizikos valdymo modelį. PRV IS pagrindinis tikslas – garantuoti informacijos apie projektus teikimo ir naudojimo vientisumą, operatyvų ir efektyvų pateikimą, siekiant nustatyti rizikingiausių projektų sąrašą ir užtikrinti prevencinių šių projektų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą.

Vykdant projektą įgyvendinti šie uždaviniai:

  • Atlikta detali poreikių ir reikalavimų analizė;
  • Pritaikytos standartinės ir/ar sukurtos reikiamos PRV IS funkcijos;
  • Atlikta integracija su kitomis IS;
  • Įvykdyta duomenų migracija;
  • Atlikti tarpiniai ir priėmimo testavimai;
  • Surengti vartotojų mokymai;
  • Įdiegta PRV IS.