Tradicinė Lietuvos IT įmonė. Straipsnis leidinyje „Skyline“

ElsisElsis pro

Straipsnyje UAB „ELSIS“ verslo plėtros direktorius Vytautas Mielkus aptaria kokia yra pridėtinė dalyvavimo tarptautinėje Clean Sky programoje vertė tradicinei Lietuvos IT įmonei.
Straipsnį skaitykite čia
Nuoroda į leidinį „Skyline“ Nr.10

UAB „ELSIS“ kartu su UAB „Elsis PRO“ asocijuotų narių teisėmis dalyvauja „Clean Sky“ programoje. Ši jungtinė technologinė iniciatyva (JTI) – tai Europos Sąjungos Septintosios bendrosios programos (BP7), skirtos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skatinti 2007-2013 metais, dalis. „Clean Sky“ įgyvendinama siekiant bendrųjų ES tikslų aeronautikos ir aviacijos transporto srityje. UAB „ELSIS“ įmonių vykdomi darbai apima kompiuterinių simuliatorių projektavimą ir realizavimą.
Daugiau informacijos: http://ts.elsis.lt/1188/es-bp7-%E2%80%9Eclean-sky-jti/