Sutartis su UAB „Plungės kooperatine prekyba“ (Vičiūnų grupė) dėl automatizuotos duomenų surinkimo sistemos diegimo

Elsis ts

UAB „ELSIS TS“ pasirašė sutartį su UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, priklausančiai Vičiūnų įmonių grupei, dėl automatizuotos duomenų surinkimo sistemos įdiegimo žuvų perdirbimo gamykloje Plungės mieste. Ši sistema leis realiam laike stebėti ir kontroliuoti visą gamybos technologinį procesą, gauti savalaikius įspėjimus apie technologinio proceso parametrų nukrypimus nuo užduotų ribų bei operatyviai reaguoti.

Sutarties vykdymo metu bus sumontuoti nauji automatikos spintų komplektai, kontroleriai, instaliuota SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) programinė įranga „TEMEKA“ su programiniu moduliu duomenų eksportui į pdf failus, bus atlikti automatikos spintų įrengimo, kontrolerių programavimo, o taip pat kiti sistemos paleidimo-derinimo darbai.

Darbai turi būti atlikti iki 2015 m. gruodžio 10 d.