Sukurta ir įdiegta AB „Lietuvos geležinkeliai“ rizikos valdymo informacinė sistema

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Ernst & Young Baltic“ sėkmingai sukūrė ir įdiegė AB „Lietuvos geležinkeliai“ Rizikos valdymo informacinę sistemą (RVIS).

Projekto eigoje buvo sukurta rizikos valdymo metodika ir prie jos adaptuota rizikos valdymo informacinė sistema, kuri integravo kompiuterizuotą rizikos valdymo procesą į bendrovės veiklą. Rizikos valdymo procese aiškiai identifikuoti už rizikas atsakingi padaliniai ir apibrėžtos priežiūros bei kontrolės funkcijos (vadovybė ir darbuotojai nuolatos stebi ir vertina rizikų aspektus, susijusių su strateginėmis ir geležinkelių transporto eismo saugos sritimis, užtikrina efektyvų šių rizikų valdymą);

 Įdiegtos RVIS priemonėmis užtikrinama nuolatinė rizikos stebėsena, analizė, kontrolė ir efektyvus valdymas: rizikos valdymo aplinka, rizikos (sąrašas), pagrindiniai rizikos rodikliai, rizikos mažinimo veiksmų planas ir jo valdymas, galimybė automatiškai apskaičiuoti rizikos rodiklių reikšmes ir užtikrinti savalaikį rizikos veiklos informacijos ir ataskaitų teikimą sistemos naudotojams, bei priimti svarbius strateginius sprendimus (vadovybė vertina rizikingiausias veiklos sritis ir pagal tai priima sprendimą kur nukreipti turimus išteklius; analizuojamos ir nustatomos didžiausią įtaką darančios įvykių priežastys, todėl rizikų valdymas tampa prevencijos užtikrinimo priemone);

Projekte panaudotos Oracle ir Java technologijos.