SNAPAS sistema

Elsis IS
Projekto pavadinimas:

Skaitmeninių namų paslaugų kūrimo ir valdymo sistemos „SNAPAS” ir jos pagrindu teikiаmų paslaugų prototipo projektas

Laikotarpis:

2009/02 – 2011/12

Sprendimai:

;

Projekto aprašymas:

UAB „Elsis TS” kartu su KTU Informatikos fakulteto Realaus laiko kompiuterių sistemų centro (RLKSC) mokslininkais įgyvendino projektą „Skaitmeninių namų paslaugų kūrimo ir valdymo sistemos „SNAPAS” ir jos pagrindu teikiamų paslaugų prototipas”, kuris buvo finansuojamas pagal ES 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT”. Įvykdyto projekto biudžetas 4,6 mln. Lt, 1,9 mln. litų gauta Es paramos lėšų.
SNAPAS – tai naujos kartos interaktyvių paslaugų, teikiamų „protingiems namams” platforma (techninė ir programinė infrastruktūra). SNAPAS remiasi paskirstytų sistemų architektūra, palaikančia B2B, B2C, C2C verslo modelius.
SNAPAS sistema skirta teikti skaitmenines paslaugas įvairiais ryšio kanalais – plačiajuosčiu interneto ryšiu, vietiniais kompiuterių tinklais, mobiliojo ryšio operatorių tinklais. Kadangi viskas apjungiama internetinio ryšio kanalais, tokiu būdu sistema tampa geografiškai nepriklausoma ir leidžia teikti, kurti ir prižiūrėti paslaugas iš bet kur,  bet kada (realiame laike), ir bet kam („protingų namų” įranga).
SNAPAS sistemos paslaugų grupės:
1. energetinių resursų valdymas ir būsto komfortas (resursų apskaita, atsiskaitymas, sistemų valdymas pagal užduotus parametrus);
2. būsto apsauga (reagavimas į įsilaužimo, gaisro, vandens, dujų nuotėkio, elektros dingimo įvykius);
3. e.prekyba (e.parduotuvių integracija, prekių ir paslaugų paieška, užsakymai e.parduotuvėse);
4. turinio teikimas ir pramogos (media centras, interaktyvi TV, VoD, žaidimai, nuotolinis mokymasis);
5. sveikatos priežiūra (telemedicina, telekonsultacijos, slaugos ir priežiūros paslaugos);
6. būsto priežiūra ir administravimas (duomenų surinkimas, būsto inžinerinių sistemų stebėjimas ir valdymas, dispečerinis valdymas);
7. viešosios paslaugos (reklaminiai, informaciniai, apklausų, balsavimo terminalai viešose vietose);
8. specializuotos paslaugos (TV metrai, rinkos tyrimai, sociologinės apklausos, kt.);
Pagrindiniai funkciniai dalyviai SNAPAS sistemoje yra paslaugų valdytojas, paslaugų tiekėjas, paslaugų kūrėjas ir paslaugų vartotojas.

Projekto metu sukurtos ir išbandytos dvi prototipinės paslaugos:
1. šildymo valdymo paslauga skirta skaitmeninio būsto gyventojų komforto pagerinimui bei ekonominiam efektui pasiekti, sumažinant sunaudojamų šilumos išteklių kiekį ir tuo pačiu mažinant išlaidas būsto šildymui;
2. sunaudojamų energijos išteklių apskaitos ir valdymo paslauga skirta pastatų valdytojui, leidžianti realiame laike stebėti ir valdyti šilumos tiekimą į aptarnaujamos zonos būstus bei vykdyti automatinę sunaudojamų išteklių apskaitą ir apmokėjimą.