Subrangos paslaugos SESAR WP9.2 ir WP93

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

Subrangos paslaugos (programavimo) įgyvendinant SESAR programą

Klientas:

Finmeccanica S.p.A., Aircraft Division, buv. Alenia Aermachi (Italija)

Laikotarpis:

2014/03 – 2015/12

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

Projekto vykdytojai – UAB „Elsis“ ir UAB „Elsis PRO“.

SESAR – tai „Single European Sky ATM Research“, kur ATM – „Air Traffic Management“. Tai jungtinė technologinė iniciatyva (JTI), Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos (BP7), skirtos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skatinti 2007-2013 metais, dalis.

SESAR vykdymo metu gauti rezultatai skirstomi į 4 pagrindines ATM sritis:

  • Efektyvi orouostų veikla (High-performing airport operations)
  • Pažangios oro transporto (eismo) paslaugos (Advanced air traffic services)
  • Optimizuotos ATM tinkle paslaugos (Optimised ATM network services)
  • Įgalinanti aviacijos infrastruktūra (Enabling aviation infrastructure)

Elsis grupės įmonių veikla – programavimo paslaugos, buvo skirtos SESAR programos WP9.2 ir WP9.3 darbų paketų realizavimui. Šių darbų rezultatai priskiriami ATM įgalinančios aviacijos infrastruktūros sričiai (Enabling aviation infrastructure). Įgalinanti aviacijos infrastruktūra remiasi padidinta veiklos integracija ir išplėstomis duomenų apsikeitimo galimybėmis tarp orlaivio ir antžeminių sistemų – civilinių ir karinių skrydžių valdymo tarnybų (ATC), meteorologinių tarnybų, kitų šiame procese dalyvaujančių suinteresuotų pusių,

Veiklos rezultatas – sėkmingas programinės įrangos realizavimas ir integravimas į ALENIA simuliacinę sistemą, kurios pagalba bus pademonstruoti nauji oro edrvės valdymo (ATM) metodai ir jų praktinio pritaikymo galimybės:

  • ADS-B pranešimų (žinučių) sistema;
  • Meteo Server aplikacija (External Meteo Plug-in);
  • Komunikacinė programinė įranga, sujungianti FMS sistemą (Flight Management System) su Alenia simuliacijos sistema (karkasu).

Technologijos:
Microsoft .NET, C#, C++ programavimo kalbos, DotSpatial GIS, Marble GIS, SQLite įterptinė DB, MAK HLA simuliacijos protokolas, Qt karkasas.

Daugiau informacijos:

www.sesarju.eu