SESAR JU

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

Subrangos paslaugos (programavimo) įgyvendinant SESAR programą

Klientas:

ALENIA AERMACCHI S.p.A. (Italija)

Laikotarpis:

2014/03 – 2015/12

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

Projekto vykdytojai – UAB „Elsis“ ir UAB „Elsis PRO“.

SESAR – tai „Single European Sky ATM Research“, kur ATM – „Air Traffic Management“. Tai jungtinė technologinė iniciatyva (JTI), Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos (BP7), skirtos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skatinti 2007-2013 metais, dalis.

SESAR tikslas – vieningos Europos oro erdvės sukūrimas (SES), kas leistų: (1) padidinti oro erdvės talpumą ir pralaidumą (skrydžių), (2) padidinti oro eismo valdymo sistemos efektyvumą, (3) padidinti skrydžių saugumą, (4) sumažinti oro taršą.

Šie tikslai verčiami labai konkrečiais ir išmatuojamais rodikliais, kuriuos žadama pasiekti iki 2020 metų:

  • Padidinti oro erdvės talpumą 3 kartus (17 mln. skrydžių per metus);
  • Padidinti skrydžių saugumą faktoriumi 10;
  • Sumažinti vieno skrydžio poveikį aplinkai 10% (8-14 min. trumpesnis skrydžis, 300-500 kg mažesnės kuro sąnaudos, 1000 – 1500 kg mažesnė CO2 emisija);
  • Sumažinti skrydžių valdymo kaštus 50%;

Šiems tikslams pasiekti būtina sukurti ir įdiegti naujos kartos oro transporto valdymo sistemą (ATM), o tam būtinos naujos technologijos, nauja teisinė bazė ir procedūros.

SESAR programos tyrimo objektas ir galutinis tikslas – maksimalios sąveikos užtikrinimas tarp orlaivių, skrydžių valdymo centrų ir ant žeminių oro uosto tarnybų viso skrydžio ciklo metu, bei šių operacijų optimizavimas laike. Skrydžio ciklas apima keleivių įlaipinimą, orlaivio išvažiavimą į pakilimo taką, pakilimą, kilimą į nustatytą aukštį, skrydį, nusileidimą (descent, arrival), privažiavimą prie vartų ir keleivių išlaipinimą.

Tik tokiu būdu galima užtikrinti optimalų skrydžio maršrutą (optimal flight path) nuo „vartų iki vartų“ (gate-to-gate). Siekiant šio tikslo įvedama ketvirtoji dimensija laikas (3 erdvinės koordinatės + laikas). Visos koncepcijos pagrindas – taip vadinamas 4D trajektorijos valdymas.

Laiko dimensija suponuoja reikalavimą visiems šio proceso dalyviams bendrauti vieningais protokolais ir keistis informacija realiame laike. Tai nėra paprasta užduotis, turint omenyje, jog reikia apjungti tiek civilinius, tiek karinius orlaivius, jų ryšio sistemas, valdymo priemones ir būdus.

Elsis įmonių darbas SESAR programoje susideda iš 3 atskirų dalių:

  • ADS-B pranešimų sistemos įgyvendinimas:
  • Meteo Server aplikacijos įgyvendinimas (External Meteo Plug-in):
  • Komunikacinė programinė įranga, sujungianti FMS sistemą (Flight Management System) su Alenia simuliacijos karkasu:

Technologijos:
Microsoft .NET, C#, C++ programavimo kalbos, DotSpatial GIS, Marble GIS, SQLite įterptinė DB, MAK HLA simuliacijos protokolas, Qt karkasas.

Daugiau informacijos:

www.sesarju.eu