Sėkmingai įgyvendintas Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos plėtros projektas

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Elsis“ ir UAB „S4ID“ sėkmingai įgyvendino Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos (VPRV IS) plėtros projektą. Užsakovas – Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).

Siekiant sustiprinti viešųjų pirkimų kontrolę, projekto vykdymo metu buvo patobulinta rizikos valdymo metodika ir prie jos adaptuota rizikos valdymo informacinė sistema. Po atliktų atnaujinimų, Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinė sistema leidžia papildomai valdyti ir mažos vertės pirkimų bei neskelbiamų pirkimų rizikas.

Projektas buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

Projekte panaudotos Microsoft SQL ir Java technologijos.