Sėkmingai įgyvendintas Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos plėtros projektas

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ kartu su jungtinės veiklos partneriais – UAB „Elsis“ ir UAB „S4ID“ sėkmingai įgyvendino Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos (VPRV IS) plėtros projektą, kurio užsakovas – Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).

Tai jau trečias VPRV IS plėtros etapas, kurio metu buvo atlikta VPRV IS integracija su SFMIS (Europos Sąjungos Struktūrinių fondų kompiuterizuota valdymo informacinė sistema), modifikuota viešųjų pirkimų skelbimų ir ataskaitų tvarkymo posistemė, atlikti VPRV IS adaptavimo Euro įvedimui Lietuvoje darbai.

Integracija su SFMIS leidžia keistis duomenims apie vykdomus projektus, užfiksuotus pažeidimus ar kitus registruotus įtarimus. Tuo pagrindu buvo patobulinta rizikos valdymo metodika įtraukiant iš SFMIS gautą informaciją, bei prie jos adaptuota rizikos valdymo informacinė sistema. Tai leidžia stiprinti viešųjų pirkimų kontrolę. Papildomai buvo realizuota galimybė nurodyti konkrečius SFMIS projektus Viešųjų pirkimų skelbimų ir ataskaitų tvarkymo posistemėje.

Po atliktų atnaujinimų ir patobulinimų Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistema (VPRV IS) vertinant pirkimų rizikas (perkančiųjų organizacijų), vertina ir su pirkimu ar sutartimi susieto SFMIS projekto rizikingumą.

Projektas buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

Projekte panaudotos Microsoft SQL ir Java technologijos.