Sėkmingai įgyvendintas Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos kūrimo ir diegimo projektas

ElsisElsis pro

UAB „Elsis PRO“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „S4ID“ ir UAB „Elsis“ sėkmingai įvykdė projektą „Viešųjų pirkimų centrinės rizikos analizės informacinės sistemos kūrimo ir įdiegimo paslaugos“, leisiantį efektyviau ir skaidriau vykdyti viešuosius pirkimus. Užsakovas – Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).

Projekto metu buvo atlikti šie darbai:

  • išanalizuotas viešųjų pirkimų procesas ir jo pagrindu sukurtas viešųjų pirkimų rizikos modelis bei metodika,
  • sukurta ir įdiegta viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinė sistema (VPRV IS), kuri integruota į CVP IS ir kitas informacines sistemas,
  • parengti IS įteisinimui reikalingi dokumentai ir teisės aktai, išsami techninė dokumentacija,
  • apmokyti sistemos naudotojai.

Projekto vykdytojai laiku įvykdė visus savo įsipareigojimus. Suteiktos paslaugos patenkino Užsakovo lūkesčius bei atitiko techninę specifikaciją.

Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinė sistema – tai trūkstama grandis, kuri taps pagrindine sąžiningo viešųjų pirkimų proceso užtikrinimo bei viešųjų pirkimų tarnybos veiklos efektyvinimo priemone. Vykdant viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų tarnybos informacinėse sistemose sukaupiama daugybė vertingos informacijos, kurią tikslingai apdorojus pagal sukurtą viešųjų pirkimų rizikos valdymo modelį, kiekviename viešojo pirkimo vykdymo etape galima objektyviai ir tiksliai identifikuoti rizikingus viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų sutartis bei viešuosius pirkimus vykdančias perkančiąsias organizacijas. Viešųjų pirkimų informacinė sistema turi ir priemones viešinti apibendrintą informaciją apie viešųjų pažeidimų riziką visuomenei.

Viešųjų pirkimų rizikos valdymo sistema sukurta atsižvelgiant į saugumo, naudojamumo, patikimumo reikalavimus, šiuolaikinius standartus bei gerąją praktiką (LST EN ISO 9241-110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2006)“; Web Content Accessibility Guidelines 2.0 gairės). Sukurta sistema turi galimybes tobulinti viešųjų pirkimų rizikos valdymo modelį, gan lengvai plėsti sistemos funkcionalumus, integruotis su kitomis sistemomis.