Sėkmingai įgyvendintas Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtros projektas

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Affecto Lietuva“ sėkmingai įvykdė projektą „Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) plėtros paslaugų, vystant elektronines paslaugas mokesčių mokėtojams, viešasis pirkimas“, kurio metu atlikta vienos iš sudėtingiausių iš VMI naudojamų informacinių sistemų MAIS plėtra. Užsakovas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI).

Projekto metu buvo sukurtos ir į VMI naudojamą vieningą e-paslaugų platformą ESKIS integruotos naujos elektroninės paslaugos, kuriomis jau gali naudotis mokesčių mokėtojai:
–       Mokestinių paskolų sutarčių (MPS) valdymas elektroniniu būdu;
–       Pranešimų, raginimų, priminimų, susijusių su nepriemokų išieškojimu, formavimas ir pateikimas mokėtojui bei informacijos apie atliekamas išieškojimo procedūras pateikimas mokėtojui;
–       Valstybei perduoto turto pardavimų operacijų su pirkėju valdymas el. būdu;
–       Elektroninis savitarnos paslaugos permokų (skirtumo), klaidingai sumokėtų sumų valdymas;
–       Elektroninis mokestinių prievolių likučių suderinimas su mokėtoju;

Projekto vykdymo metu buvo sukurtos integracinės sąsajos ESKIS ir MAIS, tarp VMI naudojamos dokumentų valdymo ir darbo organizavimo sistemos (DODVS) ir MAIS ir k.t.,

Projekte naudotos technologijos: Oracle E-Business Suite (EBS), Oracle XML Publisher, Oracle PL/SQL, Java.