Sėkmingai įgyvendintas IS projektas Valstybinėje ligonių kasoje

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ sėkmingai įvykdė sutartį su Valstybine ligonių kasa (VLK) prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Projekto metu sukurta VLK Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos E-formų ir struktūrizuotų elektroninių dokumentų (toliau – SED) tvarkymo posistemė (toliau VLK.EF) ir atlikti sistemos naudotojų mokymai.

 

Įdiegus VLK.EF pasiekti šie pagrindiniai tikslai:

 • Užtikrintas išvykstančių į Eurospos Sąjungos šalis Lietuvos Respublikos apdraustųjų ir į LR atvykusių ES apdraustųjų duomenų tvarkymas informacinių technologijų priemonėmis;
 • Užtikrintas centralizuotas E-formų ir SED teisės į išmoką ir sąskaitų dokumentų tvarkymas;

Įdiegus VLK.EF pasiekti šie pagrindiniai uždaviniai:

 • Automatizuoti išvykstančių į ES šalis LR apdraustųjų ir į LR atvykusių ES apdraustųjų duomenų rinkimą, kaupimą ir teikimą;
 • Automatizuoti E-formų ir SED teisės į išmoką ir sąskaitų dokumentų tvarkymą, išmokų natūra išlaidų kompensavimo, apskaitos bei kontrolės procedūras.

Įdiegus VLK.EF vykdomos šios funkcijos:

 • Centralizuotai tvarkomi gautų ir išduotų E-formų ir SED duomenys:
  • Sukurtas išduotų ir gautų teisės į išmokas (E106, E109, E120, E121, SED S1, S072) dokumentų valdymas informacinių technologijų priemonėmis;
  • Sukurtas išduotų ir gautų sąskaitų (E125, SED S080) dokumentų valdymas informacinių technologijų priemonėmis.
 • Tvarkomi duomenys apie Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems Lietuvos Respublikoje mokėtas išmokas natūra ir apie LR apdraustiesiems ES šalyse mokėtas išmokas natūra;
 • Analizuojami sukaupti duomenys, formuojamos ataskaitos;
 • Teikiami duomenys informacinės sistemos duomenų gavėjams elektroniniu būdu.

VLK.EF buvo integruota su kitomis VLK informacinėmis sistemomis:

 • SVEIDRA (privalomosios sveikatos draudimo informacinė sistema) – sąsaja skirta asmeniui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų duomenims gauti.
 • DPSDR (draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras) – sąsaja skirta apsikeisti asmens draustumo duomenis.
 • VLK DVS (dokumentų valdymo sistema) – sąsaja skirta išduotų E formų ir SED registravimui DVS.

 

Projekte panaudotos šios programinės priemonės ir technologijos: Java, Oracle WebLogic, JavaServer Faces, PrimeFaces, EclipseLink, Oracle Database 11g Standard Edition, Docx4J.