Rizikų valdymo IS „PRO.RISKS“ sukūrimas

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

Rizikų valdymo informacinės sistemos „PRO.RISKS” sukūrimas

Klientas:

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA)

Laikotarpis:

2011 /04 – 2013 /03

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

PRO.RISKS – tai specializuotas standartinis produktas skirtas rizikų valdymui įvairaus dydžio įmonėse bei viešojo sektoriaus įstaigose. Efektyvus rizikų valdymas programinių priemonių pagalba – dažno UAB „Elsis PRO“ kliento poreikis, kuris deja ne visuomet realizuojamas. Individualus, pagal kliento poreikius kuriamas, rizikų valdymo įrankis yra santykinai brangus, todėl dažniausiai ieškoma standartinių komercinių produktų. Pagrindinė prielaida, leidžianti identifikuoti poreikį PRO.RISKS tipo programinei įrangai, yra tai, kad rinkoje dominuoja dideli komerciniai arba tiesiogiai rizikų valdymui nepritaikyti produktai, paliekant nišą specializuotiems, tuo pačiu optimalesniems produktams. Paprastumas ir bazinis funkcionalumas, aiški ir prieinama informacija apie produktą yra pagrindiniai siekiamo sukurti produkto privalumai. Siekiama sukurti produktą kuris būtų nesudėtingas, aiškus ir prieinamas daugeliui įmonių ar įstaigų, norinčių valdyti įmonėse vykstančius procesus, pateikti personalizuotą informaciją, leidžiančią identifikuoti, vertinti, sekti ir valdyti rizikas.

Pagrindinė projekto pridėtinės vertės išraiška – sukurtas visiškai naujas programinis produktas. Šis projektas paskatins UAB “Elsis PRO” didinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) potencialą, naujų komercinį pritaikymą turinčių produktų kūrimą, įžengti į standartinių, serijinių gaminių rinką.

Daugiau informacijos:

www.esparama.lt/2007-2013/lt/statistikaonline/igyvproj?pro_id=17282&sparams=344376&pgsz=10