Rizikos valdymo sistema ATRIS

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

Rizikos valdymo informacinės sistemos sukūrimas (ATRIS)

Klientas:

ALENIA AERONAUTICA (Italija)

Laikotarpis:

2009 /06 – 2011 /09

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sukurti sistemą, kuri realizuotų vieningą ir efektyvų visų koncerno „Alenia Aeronautica” vykdomų sutarčių ir programų rizikų valdymo procesą, tuo užtikrinant tinkamą „Finmeccanica” grupės vidaus taisyklių ir procedūrų bei tarptautinių kokybės vadybos sistemos reikalavimų įgyvendinimą. Sistema turi palengvinti rizikų identifikavimą, įvertinimą, klasifikavimą, stebėjimą, rizikos mažinimo priemonių planavimą, atskaitomybę, taip pat atitinkamų specialių fondų nenumatytiems atvejams valdymą.
Sistema, kurią sudaro 5 pagrindiniai moduliai, leidžia registruoti rizikos šaltinį, pasirinkti rizikos vertinimo modelį (iš kelių galimų), nustatyti rizikos parametrus (tikimybė, pasekmės, poveikis), įvertinti rizikos poveikį pagal 3 pagrindinius kriterijus (kaštai, terminai, kokybė), paruošti priemonių planą rizikos panaikinimui ar neigiamo poveikio sumažinimui bei sekti jo įgyvendinimą, planuoti papildomus fondus nenumatytoms išlaidoms finansuoti bei kontroliuoti jų panaudojimą, atlikti kitus veiksmus, susijusius su rizikos valdymu.
Sistema sukurta pagal „Alenia Aeronautica” techninius ir funkcinius reikalavimus. ATRIS – žiniatinklio technologijų pagrindu sukurta aplikacija, naršyklės pagalba lengvai prieinama visiems vidaus tinklo vartotojams.

Panaudotos technologijos
IBM DB2 DBMS, IBM Websphere Application Server, Java technologies, Hibernate 2, JSF 1.1, JSTL, JSP, AJAX (Richfaces 3.14), JQuery, JavaScript.