Projektų rizikos valdymo IS

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

Projektų rizikos valdymo informacinės sistemos diegimas

Klientas:

TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJA

Laikotarpis:

2016/12 – 2017/09

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

Projekto metu įdiegta TID projektų rizikos valdymo informacinė sistema (PRV IS). PRV IS paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti informaciją bei atlikti jos paiešką pagal projektų rizikos valdymo modelį. PRV IS pagrindinis tikslas – garantuoti informacijos apie projektus teikimo ir naudojimo vientisumą, operatyvų ir efektyvų pateikimą, siekiant nustatyti rizikingiausių projektų sąrašą ir užtikrinti prevencinių šių projektų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą.

Vykdant projektą įgyvendinti šie uždaviniai:

  • Atlikta detali poreikių ir reikalavimų analizė;
  • Pritaikytos standartinės ir/ar sukurtos reikiamos PRV IS funkcijos;
  • Atlikta integracija su kitomis IS;
  • Įvykdyta duomenų migracija;
  • Atlikti tarpiniai ir priėmimo testavimai;
  • Surengti vartotojų mokymai;

Technologijos:
IS technologinį pagrindą sudaro žiniatinklio paslaugų, Java ir duomenų bazių technologijos.