Programinė ir techninė įranga dujų nuotėkio nustatymui ir vietos lokalizavimui

Elsis ts

UAB „ELSIS TS laimėjo AB „Amber Grid“ paskelbtą konkursą „Programinė ir techninė įranga dujų nuotėkio nustatymui ir vietos lokalizavimui ir diegimo paslaugos“ ir š.m. rugpjūčio 22 d. pasirašė sutartį dėl darbų vykdymo.
Sutarties vykdymo metu UAB „Elsis TS“ atliks šiuos darbus:

  • naudojamos dujų srautų modeliavimo ir prognozavimo sistemos SIMONE programinių modulių skirtų, magistralinių dujotiekių dujų nuotėkio nustatymui ir vietos lokalizavimui, tiekimas;
  • viso programinio komplekso instaliavimas, pradinių duomenų įvedimas, sistemos derinimas ir perdavimas naudojimui;
  • papildomos techninės įrangos, reikalingos pirminių duomenų nuskaitymui ir perdavimui iš magistralinio dujotiekio objektų, tiekimas ir įrengimas objektuose;
  • diegimo projekto parengimas.

Darbų vertė daugiau nei 493 tūkst. eurų (be PVM). Sutartį planuojama įvykdyti iki 2018 m. spalio 14 d.
Projektas vykdomas naudojantis ES fondų investicijų veiksmų programos (2014-2020) lėšomis.