PRO.RISKS IS prototipas

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

Rizikos valdymo informacinės sistemos „PRO.RISKS“ prototipo sukūrimas

Klientas:

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA)

Laikotarpis:

2011/04 – 2013/07

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

UAB „Elsis PRO” baigė vykdyti projektą „Rizikos valdymo informacinės sistemos “PRO.RISKS” sukūrimas”, kuris buvo finansuojamas pagal ES 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT”.

Projektas buvo vykdomas nuo 2011 m. balandžio iki 2013 m. liepos mėn. Projekto biudžetas – apie 1,17 mln. litų, apie 0,45 mln. litų gauta ES paramos lėšų.

Šiuo projektu buvo siekiama padidinti įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose kuriant naujus, inovatyvius, moksliniais tyrimais paremtus produktus.

Projekto metu buvo iškelti du uždaviniai: atlikti rizikos valdymo metodologijų bei informacinių technologijų paslaugų tyrimus ir technologinės plėtros veiklų metu sukurti rizikos valdymo PRO.RISKS informacinės sistemos prototipą.

Projekto rezultate, remiantis sudarytu universaliu rizikų valdymo teoriniu modeliu, sukurtas rizikų valdymo informacinės sistemos PRO.RISKS prototipas. Jo pagrindu įmonė artimiausiu metu ketina sukurti komercinį produktą.

Panaudotos technologijos:
PRO.RISKS technologinis modelis yra parinktas siekiant sukurti lengvai ir greitai įdiegiamą rizikų valdymo informacinių technologijų sprendimą  bei sukurtos sistemos kokybišką palaikymą ir priežiūrą. PRO.RISKS yra žiniatinklio (web) aplikacija, kurios technologinį pagrindą sudaro žiniatinklio paslaugų, Java ir duomenų bazių technologijos: XHTML, AJAX, JSF, JSP, PrimeFaces, JQuery, Java beans, EclipseLink, Apache Tomcat, SOAP, WS Security, Apache CXF, PostgreSQL.