Pranešimas apie projekto „Skaitmeninių namų paslaugų kūrimo ir valdymo sistemos „SNAPAS“ ir jos pagrindu teikiamų paslaugų prototipo projektas“ pabaigą

Elsis ts

 

UAB „Elsis TS“ praneša, kad 2011 metų gruodžio mėnesį sėkmingai baigė vykdyti 2009 metų vasarį pradėtą projektą „Skaitmeninių namų paslaugų kūrimo ir valdymo sistemos „SNAPAS“ ir jos pagrindu teikiamų paslaugų prototipo projektas“, kuris buvo finansuojamas pagal ES 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiklų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT“.

Įvykdyto projekto biudžetas 4,6mln. litų, 1,9 mln. litų gauta paramos lėšų. Kompanija UAB „Elsis TS“ dėkoja visiems, prisidėjusiems prie „SNAPAS“ sistemos prototipo sukūrimo.