Pranešimas apie projekto „Rizikų valdymo informacinės sistemos PRO.RISKS sukūrimas“ pabaigą

Elsis pro

UAB „Elsis PRO” praneša, kad sėkmingai baigė vykdyti projektą „Rizikų valdymo informacinės sistemos „PRO.RISKS“ sukūrimas”, kuris buvo finansuojamas pagal ES 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT”.

Projektas buvo vykdomas nuo 2011 m. balandžio iki 2013 m. liepos mėn.

Įvykdyto projekto biudžetas – apie 1,17 mln. litų, apie 0,45 mln. litų gauta paramos lėšų.

Šiuo projektu buvo siekiama padidinti įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose kuriant naujus, inovatyvius, moksliniais tyrimais paremtus produktus.

Projekto metu buvo iškelti du uždaviniai: atlikti rizikos valdymo metodologijų bei informacinių technologijų paslaugų tyrimus ir technologinės plėtros veiklų metu sukurti rizikų valdymo PRO.RISKS informacinės sistemos prototipą.

Projekto rezultate, remiantis sudarytu universaliu rizikų valdymo teoriniu modeliu, sukurtas rizikų valdymo informacinės sistemos PRO.RISKS prototipas. Jo pagrindu įmonė artimiausiu metu ketina sukurti komercinį produktą.

Daugiau informacijos: Dalius Jonaitis, UAB „Elsis PRO“ projektų direktorius, tel. (37) 474018, el.p. Dalius.Jonaitis@elsis.lt.