Pasirašyta sutartis su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba dėl vidaus dokumentų (pranešimų) valdymo ir analizės informacinės sistemos tobulinimo

Elsis pro

UAB „ELSIS PRO“ laimėjo viešąjį riboto pirkimo konkursą „Dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo sistemos kūrimo, įdiegimo ir mokymo paslaugų pirkimas“ ir pasirašė sutartį su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT).

Įmonė pratęs ilgametį bendradarbiavimą su FNTT kuriant informacinę sistema, skirtą pinigų plovimo prevencijai. Šio projekto apimtyje bus atnaujintos ankščiau panaudotos technologijos bei pritaikyta rizikos valdymo metodika, siekiant kuo efektyviau analizuoti sukauptus finansinių transakcijų duomenis ir padėti institucijos darbuotojams priimti efektyvius sprendimus.

FNTT vykdo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos veiklos valdymo tobulinimas“, Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-101. Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. Finansuojamo projekto tikslas – tobulinti FNTT dokumentų ir informacijos valdymą, siekiant efektyvesnio vidaus administravimo ir veiklos valdymo. Finansuojamo projekto uždavinys – modernizuoti (automatizuoti) dokumentų (pranešimų), gaunamų įgyvendinant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, priėmimo, apdorojimo ir perdavimo procesus.

Projekto vykdymas truks iki 2015 m. kovo mėnesio.