Pasirašyta sutartis dėl Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos modifikavimo

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ pasirašė sutartį su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) dėl Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos (VPRV IS) modifikavimo. Sutartis bus įgyvendinta kartu su partneriais –  UAB „Elsis“ ir UAB „S4ID“.

Projekto tikslas – tobulinti viešojo administravimo sistemą stiprinant viešųjų pirkimų kontrolę. Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

Projekto uždaviniai – sukurtos ir įdiegtos viešųjų pirkimų vykdymo rizikos valdymo informacinės sistemos (toliau – VPRV IS) modifikavimas atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, susijusius su pirkimų procedūrų pakeitimais.