Pasirašyta sutartis dėl Viešųjų investicijų plėtros agentūros informacinės sistemos plėtros

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ laimėjo viešojo pirkimo konkursą ir 2015 m. gruodžio 30 d. pasirašė sutartį su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) dėl VIPA informacinės sistemos plėtros ir palaikymo paslaugų teikimo. Sutarties vertė daugiau nei 200 tūkst. eurų.

VIPA įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas investicijoms viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui, teikia garantijas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams, lengvatines paskolas daugiabučių namų, bendrabučių, centrinės valdžios pastatų atnaujinimui.

Šiuo metu VIPA IS dalinai pritaikyta Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) finansinių priemonių (programų) administravimui. Projekto įgyvendinimo metu numatoma praplėsti esamus funkcionalumas bei papildomai įgyvendinti šias programas (finansines priemones):

–   viešųjų pastatų renovacija (lengvatinių paskolų teikimas pastatų valdytojams arba Energijos taupymo paslaugų teikėjams (ETPT));

–   apšvietimo tinklų ir sistemų renovacijos skatinimas (garantijų teikimas);