Pasirašyta sutartis dėl TTVAM informacinės sistemos priežiūros, vystymo ir tobulinimo

Elsis pro

2016 metų kovo 25 dieną pasirašyta paslaugų sutartis tarp UAB „Elsis PRO“ ir Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos dėl informacinės sistemos (TTVAMIS), priežiūros, tolimesnio vystymo ir tobulinimo. Sutarties vykdymo metu bus taisomos užfiksuotos IS klaidos, kuriami nauji funkcionalumai pagal užsakovo poreikius, konsultuojami sistemos naudotojai.

TTVAMIS, kurią sukūrė UAB „Elsis PRO“, sėkmingai veikia nuo 2011 metų. Informacinė sistema leidžia kaupti ir valdyti stojančių, studijuojančių ir baigusių studijas asmenų duomenis, kitą su studijomis susijusią informaciją. IS integruota su daugeliu išorinių sistemų, tarp kurių vykdomi automatizuoti duomenų mainai: bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema LAMA BPO, buhalterinės apskaitos sistema PRAGMA, bibliotekų informacine sistema ALEPH, nuotolinio  mokymo sistema Moodle,  LR Švietimo ministerijos administruojamu studentų registru.

Sutarties trukmė – 1 metai.