Techninio aptarnavimo treniruoklio sukūrimas (BMT)

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

Bazinio aptarnavimo treniruoklio (simuliatoriaus) orlaiviui C-27J Spartan sukūrimo paslaugos

Klientas:

ALENIA SIA, ALENIA AERONAUTICA (Italija)

Laikotarpis:

2010/05 – 2010/10

Sprendimai:

;

Projekto aprašymas:

Basic Maintenance Trainer (BMT) – orlaivio C-27J Spartan bazinio funkcionalumo virtualus treniruoklis (simuliatorius), skirtas techninio aptarnavimo specialistų mokymui. Projekto eigoje buvo realizuoti 14 iš 29 įvairių orlaivio dalių vizualiniai modeliai (3D), atlikta jų integraciją į simuliatoriaus branduolį (kernel), įvykdytas sukurtų dalių testavimas pagal nustatytas 3 skirtingas aptarnavimo procedūrų kategorijas.

Panaudotos technologijos:
Microsoft Visual Studio 2008 integruota aplinka (IDE), C# programavimo kalba.

Daugiau informacijos:

www.aleniasia.it