Duomenų surinkimas, automatizavimas ir dispečerizavimas

Magistralinių dujotiekių duomenų surinkimo ir dispečerinio valdymo sistemos (SCADA)
Dujų reguliavimo ir apskaitos punktų telemetrijos sistemos
Miesto šilumos, vandens ir elektros tinklų telemetrijos sistemos
Geoinformacinės inžinerinių tinklų modeliavimo sistemos
Hidrometeorologinio monitoringo sistemos