NATO AGS MGECS D/F SW STANAG 4676

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

NATO AGS Core sistemos MGECS komponento D/F STANAG 4676 programinės įrangos sukūrimas

Klientas:

Airbus Defence and Space GmbH (Vokietija)

Laikotarpis:

2013/01 – 2017/12

Sprendimai:

;

Projekto aprašymas:

Projekto metu buvo sukurti keli programiniai servisai, naudojami NATO AGS Core sistemos mobilios antžeminės stoties MGGS (Mobile General Ground Station) MGEC sistemoje (Mobile General Exploitation Component).

Vienas iš jų – Deformateris/Formateris (D/F) STANAG 4676 arba judančių objektų sekimo pėdsakų (track) apdorojimo servisas pagal NATO STANAG 4676 standarto reikalavimus.

STANAG 4676 (NATO Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) Tracking Standard, NITS) apibrėžia reikalavimus judančių objektų sekimo sistemų produktų duomenų turiniui ir formatui, nustato procedūras sekimo pėdsakų (tracks) identifikavimui, valdymui, perdavimui į kitas ISR sistemas tolimesniam naudojimui.

STANAG 4676 apima visas ISR sritis, taikomas visų judančių objektų sekimui, įskaitant „Blue Force Tracking“ (savos/draugiškos pajėgos) sistemas, tokiu būdu leidžia sukurti centralizuotą objektų judėjimo sekimo ir valdymo sistemą.

D/F STANAG 4676 servisas atlieka STANAG 4676 formatu gautų sekimo pėdsakų (tracks) duomenų (xml) konvertavimą į vidinį sistemos formatą (deformaterio funkcija) bei vidinių duomenų konvertavimą atgal į STANAG 4676  formatą (formaterio funkcija), taip pat užtikrina ryšį su kitomis MGEC sistemos dalimis ir servisais;

Technologijos:
Java 1.8, Talend ESB, Eclipse RCP (GUI)

Daugiau informacijos:

www.nagsma.nato.int