NATO AGS MGECS D/F SW STANAG 4609

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

NATO AGS Core sistemos MGECS komponento D/F STANAG 4609 programinės įrangos sukūrimas

Klientas:

Airbus Defence and Space GmbH (Vokietija)

Laikotarpis:

2013/01 – 2017/12

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

Projekto metu buvo sukurti keli programiniai servisai, naudojami NATO AGS Core sistemos mobilios antžeminės stoties MGGS (Mobile General Ground Station) MGEC sistemoje (Mobile General Exploitation Component).

Vienas iš jų – Deformateris/Formateris (D/F) STANAG 4609 arba judančio vaizdo apdorojimo servisas pagal NATO STANAG 4609 (Motion Imagery) standarto reikalavimus.

Judantis vaizdas (Motion Imagery, MI) yra labai vertinga stebėjimo ir žvalgybos informacija, padedanti kariuomenės vadams įgyvendinti operatyvinius ir taktinius tikslus. STANAG 4609 paskirtis – užtikrinti NATO šalių sistemų interoperabilumą (suderinamumą), t.y. sudaryti galimybę sistemoms keistis judančio vaizdo informacija naudojant vienodus apdorojimo metodus ir duomenų struktūrų formatus. Standartas aprašo neglaudinto (uncompressed), glaudinto (compressed), ir susijusias judančio vaizdo struktūras; laiko ir metaduomenų standartus, sąsajas, pateikia vienodą judančio vaizdo sistemos parametrų aprašymą.

STANAG 4609 remiasi atvirais komerciniais vaizdo informacijos  apdorojimo standartais. STANAG 4609 yra įvairių srities standartų, praktikų ir patarimų rinkinys, leidžiantis patenkinti labai skirtingus NATO vartotojų reikalavimus bei užtikrinti kuriamų sistemų interoperabilumą.

D/F STANAG 4609 programinės įrangos funkcionalumas:

  • Apdoroja judančio vaizdo (video) duomenis, atitinkančius STANAG 4609 reikalavimus;
  • Apdoroja įvairių tipų video/audio srautus – transporto, programos, elementarus srautas;
  • Palaiko įvairius komunikacijos metodus ir protokolus, TCP/UDP/RTP, file, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, URL;
  • Ištraukia/įrašo KLV tipo (Key, Length, Value) metaduomenis;
  • Palaiko darbą su matomos šviesos glaudintais judančio vaizdo (video) duomenimis iki MISM (Motion Imagery System Matrix) 9M lygio dirbant su MPEG-2 ir 9H lygio dirbant su H.264 arba MPEG-4 duomenimis. MISM L9 reiškia aukštos raiškos vaizdą su atitinkamais horizontalios ir vertikalios rezoliucijos, kadrų per sekundę greičio (FPS), glaudinimo laipsnio, duomenų perdavimo greičio (Mb/s), duomenų perdavimo greičio diapazono, skleistinės tipo – progresyvinė (progressive), pakaitinė (interlaced), transporto protokolo parametrais;
  • Palaiko darbą su infraraudonosios šviesos (IR) glaudintais judančio vaizdo (video) duomenimis iki IRSM (Infrared Motion Imagery System Matrix) 8M lygio  dirbant su MPEG-2 ir 8H lygio dirbant su H.264 arba MPEG-4 duomenimis. IRSM L8 reiškia aukštos raiškos vaizdą su atitinkamais horizontalios ir vertikalios rezoliucijos, kadrų per sekundę greičio (FPS), glaudinimo laipsnio, duomenų perdavimo greičio (Mb/s), duomenų perdavimo greičio diapazono, skleistinės tipo – progresyvinė (progressive), pakaitinė (interlaced), transporto protokolo parametrais;
  • Leidžia iš vaizdo srauto ištraukti pavienius kadrus ir konvertuoti (suglaudinti) į JPEG 2000 formatą;
  • Palaiko darbą su kitomis MGEC sistemos dalimis;

D/F STANAG 4609 serviso įgyvendinimui buvo panaudotas  FFmpeg multimedijos karkasas. FFmpeg yra išbaigtas ir darbui įvairiose platformose pritaikomas sprendimas. FFmpeg gali iššifruoti, koduoti, perkoduoti, vykdyti multipleksoriaus (srautų apjungimo, mux), demultipleksoriaus (srautų išskyrimo, demux) funkcijas, siųsti, filtruoti ir atkurti garso ir vaizdo informaciją.

Technologijos:
Java 1.8, C++, JavaCPP, Talend ESB, FFmpeg bibliotekos, Eclipse RCP (GUI)

Daugiau informacijos:

(English) http://www.nagsma.nato.int