Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Šiauliuose atsarginio kilimo ir tūpimo tako modernizavimo darbai

Elsis ts

Š.m. gruodžio 15 dieną UAB „Elsis TS“ ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė pasirašė sutartį dėl Tarptautinio Šiaulių oro uosto atsarginio kilimo ir tūpimo tako (toliau – AKTT) leidimosi sistemos įrangos (signalinių žiburių ir meteorologinės sistemos) įsigijimo ir įrengimo.

Pagrindinis projekto tikslas – įrengti AKTT aerodrominės leidimosi sistemos aukšto intensyvumo žiburių sistemos ir meteorologinės sistemos įrangą, užtikrinant netiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo takui keliamus ICAO, WMO, NATO STANAG bei kitų tarptautinių reglamentų reikalavimus. Taip pat bus atliekami esamų sistemų ir naujų sistemų valdymo integravimo darbai.

AKTT aerodrominės leidimosi sistemos aukšto intensyvumo žiburių sistemą sudaro linijiniai ir įgilinti artėjimo žiburiai, tiksliojo artėjimo tūpti trajektorijos indikatoriai, šoniniai-slenksčio-galo žiburiai, vertikalaus ženklinimo ženklai, KTT saugos žiburiai ir kita įranga. AKTT meteorologinę sistemą sudaro vėjo, oro temperatūros ir santykinės drėgmės, horizontalaus matomumuo ir matomumo ant KTT jutikliai, debesomačiai, meteorologinių reiškinių matavimo prietaisai, KTT paviršiaus būklės jutikliai ir kita aparatinė bei programinė įranga.

Diegiamos sistemos užtikrins patikimesnę tiek vizualinę tiek išmatuotą informaciją skrydžių valdymo centrui, orlaivių pilotams, žiniavietei, oro uosto tarnybai, padidins skrydžių saugą esant nepalankioms oro sąlygoms. Taip pat diegiamos sistemos užtikrins saugesnį orlaivių pakilimą-nusileidimą, eismą KTT, riedėjimo takuose, peronuose ir pan.

Pagrindiniai įrangos tiekėjai – Vaisala Oyj ir Safegate Group, sutarties bus vykdymo partneris – UAB „Eltel Networks“.

Sutarties vertė daugiau nei 1.322 tūkst. eurų be PVM, visus įsipareigojimus planuojama įvykdyti iki 2017 m. gruodžio 31 d.