Mobilios vadavietės užtikrins visuomenės saugumą

ElsisElsis ts

Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įmonių grupei „Elsis“ priklausanti bendrovė „Elsis TS“ sėkmingai įgyvendino 2,6 mln. Lt vertės projektą „Mobiliosios vadavietės įsigijimas 2″. Pagal Išorės sienų fondo programą įsigytos mobiliosios vadavietės suteiks galimybę užtikrinti viešąjį saugumą bei specialiųjų tarnybų bendradarbiavimą.

Įgyvendinto projekto tikslas – įrengti mobiliąją vadavietę, kurią sudaro transporto priemonėse įrengti  komandų kontrolės centras bei elektroninių ryšių centras. Ši įranga sudaro sąlygas stebėti ir analizuoti situaciją, palaikyti ryšį su įvairiomis tarnybomis, bendrauti su išorėje likusiais pareigūnais. Taip pat įdiegta sistema užtikrina, jog štabe ant ratų esantys vadai ir aptarnaujantis personalas turės prieigą prie telefono, radijo, elektroninio ryšio, įvairių duomenų bazių, galės dirbti su kompiuterine technika bei vaizdo stebėjimo įranga.

„Ištikus ekstremaliems įvykiams, susijusiems su ES išorės sienų apsauga, stichinėmis nelaimėmis, pavojumi viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui, ar vykstant specialioms operacijoms, specialiųjų tarnybų vadovams įdiegtos techninės galimybės leis įvairių VRM tarnybų darbą koordinuoti tiesiai iš įvykio vietos. Inovatyvūs sprendimai užtikrins operatyvų, koordinuotą specialistų darbą, padės laiku užkirsti kelią galimam pavojui“, – tikina bendrovės „Elsis TS“ komercijos direktorius Ramūnas Bazevičius.

Kitose Europos šalyse mobiliosios vadavietės naudojamos plačiai – Lietuvoje tai bus pirmoji tokio pobūdžio technika. Mobiliosios vadavietės bus naudojamos masinių renginių ir ekstremalių situacijų metu. Projektas finansuojamas Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ 2008 m. metinės programos lėšomis. Bendra finansavimo suma iš Išorės sienų fondo yra daugiau nei 2 mln. 500 tūkst. Lt.