Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos priežiūra ir vystymas

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „S4ID“ pasirašė preliminariąją sutartį su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) dėl Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos (VPRV IS) priežūros ir vystymo paslaugų teikimo. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) yra viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, valstybės biudžetinė įstaiga, kurios misija – užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą, paprastumą ir efektyvumą.

Paslaugos teikėjai sutartyje nurodytais terminais turės suteikti šias paslaugas:

  • VPRV IS priežiūra,
  • VPRV IS vystymas.

Sutarties terminas – 3 metai.