Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ sistemos valdymo centro atnaujinimas

Elsis ts

UAB „Elsis TS“ įgyvendino projektą, kurio metu atnaujino Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ sistemos valdymo centro įrangą. Tai leis dispečeriams greičiau reaguoti į pasikeitimus sistemoje, surasti gedimų elektros perdavimo tinkle priežastis ir skubiau jas šalinti ar net užbėgti už akių galimiems sutrikimams elektros  sistemoje.

Pasak  „Litgrid“ Sistemos valdymo centro departamento direktoriaus Giedriaus Radvilos, 2013 metais, įgyvendinus sistemos valdymo veiklos reorganizaciją įmonėje, buvo sukurtas vienas visą Lietuvą apimantis elektros energetikos sistemos valdymo centras Vilniuje. Toks modelis, kai šalies elektros sistema valdoma iš vieno valdymo centro, taikomas daugelyje Vakarų Europos šalių. Tai užtikrina sistemos patikimumą, saugumą ir mažina veiklos kaštus.

„Vykdant šiuos pokyčius iškilo būtinybė atnaujinti ir sistemos valdymo centre dirbančių dispečerių pagrindinį darbo įrankį – vaizdo sieną, kurioje galima stebėti elektros energetikos sistemos ir aukštos įtampos tinklo parametrus, energijos mainus tarp gretimų sistemų”, – pasakoja G. Radvila. Pasako jo, sistemos valdymo centrą modernizuoti buvo būtina dėl sparčiai augančių apdorojamos informacijos kiekių – šalia technologinių duomenų atsiranda vis daugiau su elektros rinka susijusios informacijos.

Projektą įgyvendinusios kompanijos UAB „Elsis TS“ generalinio direktoriaus Dariaus Imbraso teigimu, įmonei teko labai svarbus ir atsakingas projektas, kurio metu sukurtas produktas skirtas strateginei Lietuvos įmonei, atsakingai už elektros energijos srautų valdymą.

Projekto įgyvendinimo metu įmonės specialistai vietoje senosios dispečerinės vaizdo sienos sumontavo ir naująją, firmos „Planar Systems“ Clarity LED3 serijos vaizdo sieną, susidedančią iš 36 vaizdo kubų. Taip pat buvo įrengtos naujos darbo vietos ištisą parą budintiems dispečeriams, sumontuotos elektros energijos tiekimo, nepertraukiamo maitinimo ir vėdinimo sistemos. Įdiegus naujas technologijas, padidėjo sistemos valdymo centro saugumas ir patikimumas.

Vaizdo sienoje matomi ne tik Lietuvos, bet ir aplinkinių energetikos sistemų  duomenys. Dispečeriai čia gali stebėti elektrinėse ir vėjo jėgainėse realiu laiku gaminamą elektros kiekį, veikiančias ir remontui atjungtas elektros perdavimo linijas, transformatorių pastotes bei skirstyklas, sistemos dažnį, importo duomenis, elektros poreikį ir vartojimą. 2016 m., kai pradės veikti elektros jungtys su Švedija ir Lenkija, vaizdo sienoje bus galima matyti ir Lenkijos bei Švedijos elektros energetikos sistemų duomenis.

Vaizdo siena tarnauja kaip duomenis apibendrinantis informacinis laukas. Avarijos atveju automatizuoti įrenginiai perduoda signalus į bendrą sistemą, kuri apdoroja informaciją, gaunamą ne tik iš Lietuvos elektros perdavimo tinklo, bet ir kitų energetikos sistemų, su kuriomis sujungta Lietuvos energetikos sistema. Daugiau ir vienoje vietoje pateikiama informacija padeda operatyviai priimti sprendimus ir efektyviau organizuoti sistemos valdymo veiklą.

Sistemos valdymo centre dispečeriai dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Pagal iš anksto sudarytą grafiką centre darbuojasi daugiau kaip 30 dispečerių.

Litgrid Projekto aprašymas.