Integruota mokesčių IS (IMIS)

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

Integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) kūrimas ir priežiūra

Klientas:

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Laikotarpis:

2003 /07 – 2006 /06 (keliais etapais)

Sprendimai:

;

Projekto aprašymas:

Nuo 2003 metų vykdomus projekto darbus sudaro jau egzistuojančios sistemos modifikavimas ir plėtra pagal besikeičiančius mokesčių administravimo reikalavimus (naujus įstatymus, įstatymų bei poįstatyminių aktų, kitų reglamentuojančių dokumentų pasikeitimus). Sudėtinga IMIS sistemos architektūra turi keletą integruotų vartotojų posistemių: „Mokesčių mokėtojų registras“, „Mokėjimai“, „Apskaitos kontrolė“, „Nepriemokų apskaita“, ir kt. IMIS taip pat integruoja vidines posistemes: Saugumas, Duomenų paskirstymas, Duomenų pasikeitimo kontrolė ir kitas. IMIS yra paskirstyta sistema su atskiromis duomenų bazėmis kiekviename Lietuvos regione (10 apskričių inspekcijų turi daugiau nei 60 vietinių inspekcijų).

Panaudotos technologijos:
Oracle CASE (computer-aided software engineering).