Inovatyvaus vadybos metodo diegimas UAB „Elsis PRO“

Elsis pro

UAB „ELSIS PRO“ su Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „UAB „ELSIS PRO“ inovatyvaus vadybos metodo diegimas“ (projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0126) įgyvendinimo (pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“). Projekto vertė – 30 000 EUR (iš jų ES parama sudaro 50 %).

UAB „ELSIS PRO“, norint sėkmingai vykdyti veiklą ir išlikti konkurencinga, siekia įsidiegti inovatyvaus vadybos metodo LEAN atskirus elementus, kurie padės optimizuoti veiklos valdymo procesus.

Įgyvendinant projektą, siekiama optimizuoti įmonėje vykstančius procesus, efektyviau teikti paslaugas, minimizuoti paslaugų teikimo bei valdymo kaštus.

 

Projekto vykdymo trukmė – iki 18 mėn.