Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas

Elsis ts

Pastaruoju metu visuomenė vis jautriau ima reaguoti į aplinkos problemas. Ji baiminasi dėl savo gyvenamosios vietos gamtinių sąlygų, sveikatos, maisto kokybės. Tinkamoms sąlygoms nemažą įtaką turi vanduo. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos geologijos tarnyba ėmėsi veiksmų ir įgyvendino projektą „Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas“. Dalį darbų realizavo informacinių ir ryšių technologijų įmonių grupei priklausanti bendrovė „Elsis TS“.

Geologinės aplinkos monitoringą sudaro gana platus ir įvairiapusiškas tyrimų bei stebėjimo darbų kompleksas. Tačiau šiuo metu gaunama informacija Lietuvos požeminio vandens stebėsenos stotyse yra neoperatyvi, reikalauja daug finansinių ir žmogiškųjų sąnaudų, neatitinka ES direktyvų vandens apsaugos srityje.

Įgyvendinus projektą „Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas“, bus gaunama operatyvi bei tiksli informacija apie požeminį vandenį, jo būklę ir kokybę. Projekto metu įrengtos telemetrinės stotys kiekvieną dieną perduos informaciją apie gruntinio vandens slūgsojimo gylių kaitą ir leis laiku informuoti gyventojus bei atitinkamas institucijas apie artėjantį požeminio vandens išsiliejimą ant žemės paviršiaus ar staigų dirvožemio išdžiūvimą. Tai suteiks galimybę sumažinti monitoringo išlaidas, įvertinti ir prognozuoti vandens trūkumą, jo poveikį ekosistemai bei numatyti priemonių programas, kurios leistų įgyvendinti telkinių vandensaugos tikslus.

Siekiant užtikrinti kokybišką darbų atlikimą, tinkamai įvertinti dirvožemį, uolienų ir gruntų fizikinius, mechaninius rodiklius, požeminio ir paviršinio vandens cheminę sudėtį, įrengta 20 automatinių telemetrinių stočių ir telemetrijos centras. Kiekvienoje telemetrinėje stotyje sumontuota techninė įranga, skirta surinkti ir perduoti duomenis GSM/GPRS būdu, požeminio vandens lygio ir temperatūros matavimo jutikliai su slėgio kompensavimu bei kita įranga. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.