Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos DVDAP sukūrimas

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

Dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo sistemos kūrimo, įdiegimo ir mokymo paslaugos

Klientas:

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA PRIE LT VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Laikotarpis:

2013/11 – 2015/03

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

UAB „Elsis PRO“ sėkmingai įgyvendino projektą „Dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo sistemos kūrimo, įdiegimo ir mokymo paslaugos“. Užsakovas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT).

Projekto metu buvo sukurta ir įdiegta dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo posistemė (toliau – DVDAP), sukurtos integracinės sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis bei registrais, apmokyti sistemos naudotojai, paruošta išsami sistemos dokumentacija. DVDAP yra sudėtinė FNTT Pinigų plovimo prevencijos (PPP) informacinės sistemos dalis.

Projekto rezultate DVDAP naudotojams ir duomenų teikėjams sukurtos tokios paslaugos:

  • atnaujinta duomenų bazė, kurioje bus kaupiami FNTT gautų dokumentų (pranešimų) duomenys ir jų rizikų vertinimo informacija;
  • sukurta ir įdiegta dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo sistema, kurios pagrindą sudaro dokumentų (pranešimų) analizės ir jų rizikų vertinimo bei valdymo funkcionalumas;
  • įdiegta 12 integracinių sąsajų su išorinėmis sistemomis, registrais ir duomenų bazėmis, siekiant automatizuotai gauti duomenis, reikalingus apskaičiuoti rizikos kriterijus pagal dokumentų (pranešimų) duomenų analizės ir vertinimo kriterijų bei jų taikymo metodiką;
  • sukurtas FNTT duomenų teikimo portalas https://ppp.fntt.lt, kuriame duomenų teikėjai galės atlikti prievolę teikti grynųjų pinigų operacijų ir įtartinų operacijų duomenis ir pasirašyti juos kvalifikuotu elektroniniu parašu;
  • sukurta elektroninė viešoji paslauga skirta autentifikuoti FNTT duomenų teikimo portalo naudotojus;
  • sukurta elektroninė paslauga grynųjų pinigų operacijų teikimui;
  • sukurtos priemonės, leidžiančios registruoti ir kaupti duomenis apie FNTT ir kitų institucijų darbuotojų veiksmus, dirbant su duomenimis; užtikrinta duomenų sauga.

Panaudotos technologijos:
Microsoft, Java