ES SF įsisavinimo valdymo ir priežiūros IS

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

ES Struktūrinių ir Sanglaudos fondų įsisavinimo 2007-2013 metais valdymo ir priežiūros informacinė sistema (SFMIS2007)

Klientas:

FINANSŲ MINISTERIJA

Laikotarpis:

2007 /08 – 2010 /07

Sprendimai:

;

Projekto aprašymas:

SFMIS – valstybės informacinė sistema, skirta rinkti, apdoroti ir saugoti statistikos ir finansinius duomenis, susijusius su BPD įgyvendinimu, ES Struktūrinių ir Sanglaudos fondų, bendrojo finansavimo lėšų panaudojimu, informacijos perdavimu Europos Komisijai, užtikrinant šių procesų atskaitomybę, apskaitą ir kontrolę. Ankstesnės informacinės sistemos modernizavimas ir vystymas, atsižvelgiant į naujo programavimo periodo poreikius, apima sistemos pritaikymą: (a) naujai programavimo dokumentų struktūrai, (b) didesniam informacijos kiekiui, (c) naujiems EK reglamentų reikalavimams, (d) naujai valdymo ir kontrolės sistemai.

Panaudotos technologijos

3-lygių architektūra, web-sąsaja, Oracle 10g DBMS, Oracle 10g Application Server, Oracle BI analizei ir ataskaitoms generuoti, Apache Tomcat, Java XML, JSF (Trinidad JSF komponentai, AJAX), Jasper Reports.

Daugiau informacijos:

finmin.lrv.lt