ES SF įsisavinimo administravimo IS (SFMIS2004)

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

ES Struktūrinių ir Sanglaudos fondų įsisavinimo 2004-2006 metais administravimo sistema (SFMIS2004)

Klientas:

FINANSŲ MINISTERIJA

Laikotarpis:

2004/01 – 2005/03

Sprendimai:

;

Projekto aprašymas:

Sukurta ir įdiegta informacinė sistema, leidžianti valdyti ir kontroliuoti paramą, gaunamą iš ES Struktūrinių bei Sanglaudos fondų. Sistema pilnai integruota su bankine sistema (BAMS) – siunčiami ir gaunami duomenys apie piniginius srautus (mokėjimus); taip pat su juridinių asmenų registru – tikrinama juridinių asmenų, gavusių struktūrinių fondų paramą, būklė.

Panaudotos technologijos:
Oracle 9i DB Server, Apache Tomcat Application Server, Jasper Reports.