Įranga ir darbai Liepojos šilumos tinklų SCADA sistemos modernizavimui

Elsis ts

UAB „ELSIS TS“ š.m. birželio 28 d. pasirašį sutartį su SIA „Liepajas energija“ (Latvija) dėl dėl įrangos tiekimo ir darbų atlikimo, modernizuojant SCADA sistemą autonominėse dujų katilinėse. Vykdant šią sutartį bus pateikti ir instaliuoti nauji duomenų surinkimo kontroleriai autonominėse dujų katilinėse. Taip pat bus atlikti esamos SCADA programinės įrangos TEMEKA konfigūravimo darbai, prijungiant ir atvaizduojant naujus kontrolerius.

Darbus planuojama pabaigti iki 2016 rugsėjo 28 d.