Dujų kompresorių stoties įrengimas

Elsis ts
Projekto pavadinimas:

Jauniūnų dujų kompresorių stoties statyba

Klientas:

AB „LIETUVOS DUJOS”

Laikotarpis:

2010 /02 – 2011 /01

Sprendimai:

Magistralinių dujotiekių duomenų surinkimo ir dispečerinio valdymo sistemos (projektai Lietuvoje); Dujų reguliavimo ir apskaitos punktų telemetrijos sistemos;

Projekto aprašymas:

Projekto įgyvendinimo metu buvo automatizuotos pagalbinio proceso valdymo, stebėjimo, čiaupų valdymo dujų magistraliniuose dujotiekiuose, technologinio proceso valdymo sistemos, įrengto nuotolinis centro su administracinėmis patalpomis valdymas, instaliuoti telekomunikacijų tinklai, garso ir vaizdo įranga, atlikti magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaliningradas DN700 kontrolinio įtaiso priėmimo kameros ir DN500 kontrolinio įtaiso paleidimo kameros techninio-darbo projekto parengimo darbai, automatizacijos ir telekomunikacijos montavimo darbai.

Daugiau informacijos:

www.dujos.lt