Dalyvavimas Europos BP7 programoje „Clean Sky“

Elsis

„Clean Sky“ jungtinė technologinė iniciatyva (JTI) – Europos Sąjungos Septintosios bendrosios programos (BP7), skirtos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skatinti 2007-2013 metais, dalis. „Clean Sky“ programa įgyvendinama siekiant bendrųjų ES tikslų (ACARE 2020 dienotvarkė) aviacijos transporto srityje – sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonėms, konkrečiai, sumažinti orlaivių kuro sąnaudas ir kenksmingų medžiagų emisiją į aplinką (CO2/NOX) bei orlaivių keliamą triukšmą. Tai pasiekti turi padėti naujos technologijos ir sprendimai įvairiose su aeronautika susijusiose srityse, nuo medžiagotyros, variklių, avionikos iki skrydžių valdymo. Visi „Clean Sky“ programos rezultatai bus panaudoti naujos kartos komerciniuose orlaiviuose, kurie rinką turi pasiekti iki 2020 metų.

Programa, kurios vertė 1,6 mlrd. EUR, ir kurioje dalyvauja 54 įmonės, 15 mokslinių tyrimų centrų ir 17 universitetų iš 16 Europos Sąjungos šalių, suskirstyta į 6 technologines sritis: (1) ekologiškas turbosraigtinis orlaivis (Green Regional Aircraft), (2) ekologiškas malūnsparnis (Green Rotocraft), (3) ekologiškas turboreaktyvinis orlaivis (Smart Fixed-Wing Aircraft), (4) ekologiškas dizainas (Eco-design), (5) ekologiškas variklis (Sustainable and Green Engine), (6) ekologiškos valdymo sistemos (System for Green Operations).

„Elsis“ įmonės specialistai vykdo darbus „Clean Sky“ programos ekologiškų valdymo sistemų, skirtų ekologiškam orlaiviui (GRA), srityje. Projekto technologiniai lyderiai – Alenia Aeronautica (Italija), EADS (Vokietija), Thales Avionics (Prancūzija), Fraunhofer (Vokietija), Liebherr (Vokietija).

Daugelis naujų techninių sprendimų bus išbandyti, patikrinti ir pademonstruoti kompiuteriniais simuliatoriais.  Vieną iš tokių simuliatorių, skrydžio valdymo centro operatoriaus darbo vietos arba ATC (Air Traffic Controller) ir kuria bendrovės specialistai. ATC simuliacija – integrali paskirstytos architektūros GRA skrydžių simuliatoriaus dalis.

Naujoviškas skrydžių valdymas ir vykdymas – vienas iš būdų, padedantis siekti „Clean Sky“ programos tikslų. Jis apima pakilimo/nusileidimo trajektorijos ir maršruto optimizavimą, kuris priklauso nuo meteorologinių, orlaivių eismo, oro erdvės sąlygų ir kitų veiksnių. Optimalus skrydis lemia mažesnes kuro sąnaudas ir aplinkos taršą, triukšmą aplinkiniams gyventojams. Siekiant optimizuoti skrydžius, būtina keisti taisykles, taikyti naujus valdymo metodus ir priemones. Todėl yra siekiama, kad orlaivių skrydžio kontrolės metu kuo daugiau veiksmų būtų atliekami automatiškai – be tiesioginės žmogaus įtakos. Vienas iš sprendimų – antžeminė sistema, tiesiogiai bendraujanti su orlaivio sistema (pilotu).

Sukurta skrydžių valdymo centro simuliacija leis pademonstruoti naujos kartos skrydžių valdymo, maršruto ir trajektorijos parinkimo bei optimizavimo galimybes.  Visa tai – indėlis į orlaivių kuro sąnaudų, aplinkos taršos bei keliamo triukšmo mažinimą.

Daugiau informacijos: www.cleansky.eu