Pastato procesų valdymo ir automatizacijos sistema fabrike „Devold“

Elsis IS
Projekto pavadinimas:

PASTATO PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS SISTEMA NAUJAI PASTATYTAME TEKSTILĖS GAMINIŲ FABRIKE „DEVOLD“

Klientas:

UAB „PST“

Laikotarpis:

2014/11 – 2015/08

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

Projekto metu DEVOLD tekstilės gaminių fabrike Panevėžio mieste buvo įdiegta pastato procesų valdymo ir automatizacijos sistema. Objekto parametrai: 16.000 kv.m. bendras plotas, 245 darbo vietų.

Automatizuotos šios pastato sistemos:

 • oro tiekimo, recirkuliacijos ir šalinimo;
 • gamtinių dujų apskaitos ir koncentracijos kontrolės;
 • gaisrų gesinimo;
 • apšvietimo valdymo ir elektros apskaitos;
 • naftos produktų ir riebalų lygio kontrolės;
 • dūmų šalinimo valdymo;
 • ugniavožčių valdymo.

Įdiegtas integruotas valdymas:

 • šilumos punkto;
 • katilinės;
 • kompresorių;
 •  vėsinimo sistemų;
 • nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) sistemų.