Rėminė sutartis su NCIA agentūra dėl programavimo paslaugų teikimo

Elsis pro

2017 m. gegužės 19 dieną buvo pasirašyta rėminė BOA (angl. Basic Ordering Agreement) sutartis tarp NATO NCIA (angl. NATO Communication and Information Agency) agentūros ir UAB „Elsis PRO“ dėl programinės įrangos kūrimo paslaugų teikimo. Sutarties NCIA/BOA/14561 pagrindu įmonė įtraukta į oficialių NATO paslaugų teikėjų sąrašus. BOA yra vienas iš pagrindinių NCIA pirkimo mechanizmų, naudojamų perkant prekes ir paslaugas NATO ir atskirų šalių-narių vykdomiems IT projektams.
Norint pasirašyti rėminę sutartį, būtina atitikti nustatytus finansinius ir techninius kvalifikacinius reikalavimus, praeiti įmonės patikimumo ir saugumo užtikrinimo patikras, kurią kartu vykdo tiek NCIA, tiek Lietuvos kompetentingos institucijos.
BOA sutartis atveria galimybes įmonei dalyvauti NATO vykdomuose pirkimuose pagal aiškiai apibrėžtas procedūras, taisykles ir sąlygas, taikant skaidrius teikiamų paslaugų įkainius.