ATC simuliatorius

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

Skrydžių valdymo centro modelio sukūrimas ir integravimas į GRA simuliacinę sistemą

Klientas:

ALENIA AERMACCHI, CIRA (Italija)

Laikotarpis:

2011/01 – 2012/12

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

GRA (Green Regional Aircraft) simuliacinė sistema sukurta vykdant ES BP7 mokslinių tyrimų programą „Clean Sky” (GRA ITD domenas, MTM sritis). Tai priemonė, kurios pagalba bus modeliuojami, tikrinami (išbandomi) ir patvirtinami (įteisinami) nauji sprendimai, susiję su naujais skrydžių valdymo metodais, optimaliausio maršruto ir skrydžio trajektorijos parinkimu, atsižvelgiant į įvairius faktorius – meteorologinius, aplinkosauginius, ekonominius (kaštai).

GRA simuliacinė sistema sudaryta iš kelių pilnai savarankiškų dalių: orlaivio simuliatoriaus (piloto kabina, valdymas), skrydžių valdymo centro simuliatoriaus (ATC) ir oro erdvės eismo scenarijų generatoriaus (ATM). Projekto įgyvendinimo metu „Elsis” specialistai sukūrė skrydžių valdymo centro modelį (ATC – Air Traffic Controller), kuriame įdiegta daug naujovių. Naujais sprendimais siekiama maksimaliai automatizuoti skrydžio valdymo procesą, t.y. kuo daugiau operacijų atlikti be tiesioginio žmogaus (piloto) įsikišimo, orlaivio FMS (skrydžio valdymo sistema) tiesiogiai komunikuojant su antžeminėmis sistemomis (ATC). Priklausomai nuo gaunamos informacijos pati sistema turi parinkti optimaliausius skrydžio parametrus: greitį, aukštį, pakilimo/nusileidimo trajektoriją, kt.

ATC programinėje įrangoje realizuotas funkcionalumas:

–     orlaivių ir susijusios informacijos peržiūra žemėlapyje (GIS): orlaivio numeris, skrydžio kryptis, greitis, aukštis ir t.t.;
–     įvairių GIS formatų palaikymas ir standartinės žemėlapių valdymo funkcijos: priartinimas, atitolinimas, perstūmimas, atstumų, plotų išmatavimas, azimuto nustatymas ir t.t.;
–     orlaivių sąrašų pateikimas (e-strips): planuoja pakilti, kyla, planuoja nusileisti, leidžiasi, praskrenda pro šalį, ir t.t.
–     automatinis aliarmų generavimas: STCA, MTCD, MSAW;
–     konfliktinių maršrutų atvaizdavimas: orlaivių trajektorijos, susikirtimo (neleistino priartėjimo) taškai;
–     ryšio su orlaiviu užmezgimas (tik su valdomais orlaiviais);
–     informacijos iš orlaivių priėmimas ADS-C protokolu;
–     informacijos į/iš orlaivių perdavimas/priėmimas CPDLC protokolu;
–     vykdomo simuliacijos scenarijaus įrašymas ir peržiūra;
–     informacijos iš UNIBO (Bolonijos universitetas) ATM (oro eismo modelis) scenarijų generatoriaus priėmimas ir atvaizdavimas GIS;

Panaudotos technologijos

Microsoft Visual Studio 2010, C#, DotSpatial GIS, SQLite DB, VT-MAK HLA (RTI, VR-Link) simuliacinė platforma.

Daugiau informacijos:

www.cleansky.eu/content/page/gra-green-regional-aircraft