ACIM sąsajos realizavimas GRA FS simuliatoriuje

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

Progresyvios komunikavimo sąsajos sukūrimas ir panaudojimas ATC simuliatoriuje

Klientas:

ALENIA AERMACCHI S.p.A. (Italija)

Laikotarpis:

2011/01 – 2014/12

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

Clean Sky programa yra jungtinė pramonės, mokslo ir Europos Komisijos iniciatyva (JU – Joint Undertaking). Ji skaidosi į 6 technologines sritis (JTI – Joint Technology Innitiative), sritys į atskirus domenus, domenai į stambius darbų paketus (work package).

Asocijuoto partnerio teisėmis „Elsis“ dalyvavo GRA (Green Regional Aircraft) technologinės srities MTM (Mission & Trajectory Management) domeno darbuose. GRA technologinai lyderiai – Alenia Aermacchi (Italija) ir EADS Casa (Ispanija), MTM domeno vedantis partneris – Alenia Aermacchi, kartu dirbo THALES Avionics (Prancūzija), Bolonijos universitetas ir „Elsis“.

MTM domeno tikslas – skrydžio simuliatoriaus pagalba pademonstruoti naujas skrydžio maršruto (mission)  ir orlaivio trajektorijos valdymo galimybes, kurios leistų optimizuoti skrydžio parametrus bei užtikrintų mažesnes kurio sąnaudas (ekonominis aspektas), mažesnę oro taršą ir keliamą triukšmą (aplinkosauginis aspektas).

Skrydžio simuliatorių (GRA FS – Flight Simulator) sudaro 3 pagrindinės dalys: orlaivio simuliatorius (GRA arba 90 vietų turbosraigtinio orlaivio analogas), skrydžių valdymo centro simuliatorius (ATC – Air Traffic Controller) ir oro erdvės, kurioje bus vykdomas skrydis, aplinkos scenarijų generatorius (ATM – Air Traffic Modeler).

„Elsis“ užduotis – realizuoti naujo tipo sąsają (advanced communication interface model) tarp orlaivio ir skrydžių valdymo centro (ATC), pradedant prototipu ir baigiant pilnaverte versija, bei integruoti jį į GRA FS simuliatorių.

ATC aplikacija ne tik atvaizduoja orlaivio padėtį žemėlapyje (GIS) ir parodo visus skrydžio parametrus, bet leidžia panaudoti naujoviškus komunikavimo tarp piloto ir valdymo centro būdus, t.y. balsą pakeičiant patikimesniu bendravimu žinutėmis ir pranešimais, tiesioginiu informacijos apsikeitimu tarp valdymo centro ir orlaivio skrydžių valdymo sistemos (FMS – Flight Mission System). ATC aplikacijoje buvo įdiegti naujos kartos pranešimų ir žinučių standartai (protokolai): ADS-C (Automatic Dependence Surveillance – Contract) ir CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communication). Tai leidžia pagerinti valdymo kokybę, padidinti operatyvumą ir skrydžio saugumą.

Technologijos:
Microsoft Visual Studio 2010, C#, DotSpatial GIS, SQLite DB, VT-MAK HLA (RTI, VR-Link) simuliacinė platforma.

Daugiau informacijos:

www.cleansky.eu/content/page/gra-green-regional-aircraft