Subrangos sutartis su „PPS Pipeline Systems GmbH“ dėl magistralinio dujotiekio technologinio valdymo modernizavimo

Elsis ts

Systems GmbH“ dėl elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), signalizacijos sistemų, žaibosaugos, įžeminimo įrengimo darbų atlikimo, įskaitant visas susijusias medžiagas ir įrangą bei visus su išvardintų darbų atlikimu susijusius žemės ir bendrastatybinius darbus, kurie bus atliekami vykdant pagrindinę sutartį tarp PPS ir Lietuvos gamtinių dujų sistemos perdavimo operatoriaus AB „Amber Grid“ „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“.

Šios subrangos sutarties vykdymo metu magistralinio dujotiekio atšakų mazguose (5 objektai) bus atlikta:

  • Elektrotechnikos, elektros atvedimo ar kombinuotosios vėjo–saulės jėgainės atvedimo, apšvietimo įrengimo darbai;
  • Silpnų srovių dalių įrengimas;
  • Įžeminimo, žaibosaugos dalių įrengimas;
  • Automatikos, SCADA, nuotolinio ryšio, procesų valdymo, duomenų perdavimo sistemos dalių įrengimas;
  • Signalizacijos, apsaugos, stebėjimo sistemos dalių įrengimas;
  • Impulsinio vamzdyno montavimas ir pajungimas;
  • Naujai sumontuotų P/H pavarų pajungimas, galinių padėčių suderinimas;
  • Kiti su sutarties apimtimi susiję darbai.

Darbai bus atliekami magistralinio dujotiekio atšakose į Girininkų, N.Akmenės, Palangos ir Jonavos DSS (dujų skirstymo stotis) bei magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai II gijoje.

Sutarties vertė daugiau nei 1.1 mln. eurų be PVM, visus darbus planuojama užbaigti iki 2018 spalio 7 d.